Atatürk’ün Emriyle Verilen Türkçe Ezan Dersleri

Sayın Okurlarım!

Sizlerle muhteşem ve içeriği de en az kendi kadar muhteşem bir fotoğrafı paylaşıyorum.

Bildiğiniz gibi 30 Ocak 1932 tarihinde ilk Türkçe ezan, Hafız Rıfat Bey tarafından Fatih Camii’nde okundu. 3 Şubat 1932 tarihine denk gelen Kadir Gecesi’nde de, Ayasofya Camii’nde Türkçe Kuran, tekbir ve kamet okundu.

Ancak Türkçe ezanın gerek bestesi gerekse güftesi öğrenilmeli ve müezzinler tarafından en güzel şekli ile okunmalıydı. Bu Atatürk’ün en büyük arzularından biri ve isteği idi.

Bu nedenle kurslar açıldı, bazı camilerde dersler verildi. Ancak 1932 de başlayan Türkçe ezan okunması daha kaliteli ve daha bilinçli olmalıydı Atatürk’e göre.

Bunun üzerine 1933’de hemen yılın üçüncü gününde Atatürk, devrin Diyanet İşleri Başkanı Börekçi’yi kabul ederek ona öneriler de bulundu.

6 Ocak 1933 de ciddi seviye de ilk, Türkçe ezan en güzel şekli ile nasıl okunur konusuyla ilgili olarak, Müezzinler yetiştirmek için Denizli ilinde “Türkçe Ezan Okuma Külliyesi” açıldı.
Burada Müezzinlere, öğretmen, ressam, müzisyen olan Sırrı Eldem tarafından Türkçe ezan dersleri verildi.

Arapça’dan yapılan ilk tercüme de “Allah büyüktür” diye başlayan ezan, Atatürk’ün önerisi ile kulağa daha iyi gelmesi için Ali Rıza Sağlam tarafından “Tanrı Uludur” diye tercüme edildi ve 17 Haziran 1950’ye kadar (Demokrat Parti zamanında) minarelerden ezan Türkçe okundu.

Fotoğraf da müezzinlere ders veren Sırrı Eldem‘i ve müezzinleri görüyorsunuz.

Yer Denizli.

Tarih: 10 Ocak 1933.

Bilgilerinize saygıyla sunuyorum.

Eriş Ülger


Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur,
Köylü anlar mânasını namazdaki duanın...
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kuran okunur
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Huda'nın...
Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın!

Ziya  GÖKALP