Atatürk’ün Dindarlığının Örneği Çoktur

Atatürk’ün yaşantısına ve çevresine baktığımızda İslâmiyet’i rehber edinmiş bir Müslüman portresi ile karşılaşırız. İster Osmanlı döneminde isterse de Cumhuriyet dönemindeki hayatının her döneminde Kur’an okutulmasına son derece önem verdiğini görüyoruz.

Gazi Mustafa Kemal’in yakınında bulunan ve kız kardeşi Makbule Hanım ile yakından tanışan Hafız Zeki Çağlarman O’nun bu yönünü şöyle anlatmaktadır:

“Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım’la uzun yıllar komşuluk yaptık. Her yıl Ramazan ayı yaklaşınca Atatürk kız kardeşine; “Makbule, Ramazan geliyor, annemize hatim okutmayı ihmal etme” der ve hatim okuyacak hafıza hediye edilmek üzere bir zarf içerisinde para verirdi.” (1)

Gazi Mustafa Kemal, hurafelerden uzak, akla ve ilme önem veren gerçek din anlayışının yeniden cemiyetimizde canlandırılması için birçok faaliyetlerde bulunmuştur. Bir konuşmasında bu faaliyetleri niçin yaptığını şöyle açıklamıştır:

“İlk olarak Kur’an’ın dilimize çevrilmesini istedim. Bu da ilk defa olarak Türkçeye çevriliyor. Hz. Muhammed’in (sav) hayatına ait bir kitabın çevrilmesini de emrettim.” 

Kur’an’ın halka öğretilmesi ve açıklanması çalışmaları Gazi Mustafa Kemal’in dine olan inancının ve dine hizmet anlayışının açık bir göstergesidir. O döneme kadar Türkçeye çevrilmeyen Kur’an, ilk olarak Atatürk zamanında Türkçe tercüme ve tefsir edilmiş, bedava bastırılarak halka dağıtılmış ve bununla toplumun Kur’an’ı anlaması ve ondan öğüt alması hedeflenmiştir. 


Kaynak: 1-Din Toplum ve Kemal Atatürk, Ercüment Demirer, s.10

Atatürk’ün İslam’a Hizmetleri, Turan Bozkurt