Lozan dönüşü İsmet Paşa'nın karşılanışı sırasında Atatürk ve eşi Latife Hanım

Atatürk’ün Dilinden Bazı Dualar

Gazi Mustafa Kemal’in İslâm dini ile irtibatı O’nun hayatının birçok safhasında yaptığı dualarla da ortaya çıkmaktadır.

Bir duasında, “Millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Tanrı’nın selâmeti karşılıksız sevgisi ve hayrı üzerinize olsun…” diyen Gazi Mustafa Kemal, 7 Ağustos 1919 tarihinde Erzurum Kongresini kapatırken de şöyle dua etmiştir:

“Bu birleştirici kurtuluş toplantımız sona ererken, istekleri gerçekleştiren Allah Hazretlerinden doğru yolu göstermesini ve şanlı Peygamberimizin ruhunun bütün üstünlüklerden, bereketinden bağışlanması dileğiyle vatan ve milletimize ve sonsuz devletimize mutlu gelecekler dilerim.”(1)

15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa’ya hitaben 11 Ekim 1919 tarihinde yaptığı bir konuşmasını da, “Cenab-ı Hak meşru millî emeller uğruna ki mukaddes mücahedemizde hepimize hayırlı muvaffakiyetler buyursun. Amin.”(2) duasıyla bitirmiştir.  

Gazi Mustafa Kemal, İstanbul’un işgali uzerine 17 Mart 1920 tarihinde İslâm Alemine gönderilen beyannamede, “Cenab-ı Hakk’ın kutsal mücadelemizde hepimizi yardımlarına kavuşturmasını, yanımızda olmasını ve Peygamber’in ruhaniyetine dayanan birlik içerisindeki örgütümüze yardımcı olmasını niyaz ederiz.”(3) diyerek duayla bitirmiştir.

Gazi Mustafa Kemal’in 26 Ağustos 1922 günü Kocatepe’de yaptığı, “Ya Rabbi! Sen Türk ordusunu muzaffer et…Türklüğün, Müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zinciri altında kalmasına müsaade etme!”(4) şeklindeki dua sırasında gözlerinden yaşlar aktığını yaveri Muzaffer Kılıç anlatmaktadır.

Yine Gazi Mustafa Kemal’in imzasıyla 28 Nisan 1920’de yayınlanan T. B. M. M’nin Memlekete Bildirisi de aşağıdaki dualarla bitmiştir:  

“Ta ki, son din yurdunu yitirmesin, ta ki, milletimiz köle olmasın… Allah’ın lâneti düşmana yardım edenlerin üzerine olsun. Allah’ın yardımı ve tevfiki… Milletimizi ve yurdumuzu kurtarmak için çalışanların üzerinden eksik olmasın. Ve bu şehamet (cesaret ve yiğitlik) meydanlarında rahmet-i Rahman’a kavuşan şühedamızın (şehitlerimizin) muazzez ervahına (aziz ruhlarına) hep beraber Fatihalar ithaf edelim…”(5)

Mustafa Kemal dua ederken

Kaynaklar:

1-Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. 1, s. 5

2-Atatürk’ün Bütün Eserleri, C.4, s.273

3-Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri 4, s.272

4-Neda Armaner, Atatürk’ün Din Anlayışı, Silahlı Kuvvetler Dergisi, sayı 276, Mart 1981, s.64

5-Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.1 s.265, 285, 287