Atatürk’ün Afrin Harekatı

Atatürk, İngilizlere, işbirlikçi Arap ve Kürt çetelere karşı 1. Dünya Savaşı kapsamındaki son muharebesini Afrin’in de içinde olduğu bölgede, 26 Ekim 1918’de yapılan Katma Meydan Muharebesi’nde kazanmıştır. İngilizler Araplara bağımsızlık, Kürtlere de Kürdistan vaat etmişlerdi.

Mustafa Kemal Paşa, Halep’in kuzeyinde İngiliz Süvari Ordusu ve asi Arap kuvvetleriyle 26 Ekim 1918’de yaptığı 1. Dünya Savaşı’nın son muharebesi olan Katma Meydan Muharebesi’ni kazanarak düşman ordusunun 500 kilometrelik hızlı ilerlemesini durdurmuştur.

Mustafa Kemal Paşa bu zaferden sonra şu emri verdiğini söyler:

“Bir hat tespit ettim ve sınırladım. Kuvvetlerime emrettim ki düşman bu hattın ilerisine geçmeyecek!”

Atatürk, Antakya’dan Halep’in kuzeyine geçen, takriben güneyde bugünkü hududumuza uyan bir hattı elde bulundurmuş ve yeni Türk Devleti’nin milli hududunu Türk askerinin süngüleriyle fiilen burada tespit etmiştir.

Katma’daki karargâhında Mustafa Kemal Paşa, ilk emirlerini yayınlayarak sonradan vatanın savunması için kurulacak Müdafaa-i Hukuk teşkilatlarının ilk hücrelerini meydana getirmiştir.

Atatürk’ün üstün dehası ve doğal Türk sınırlarını tespit etmekteki başarısı burada da bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.


H. Cem KANIBİR
Atasen Genel Başkanı
Türkbilimci (Türkolog)
Fotoğraf:Atilla Oral Arşivi