Atatürk’ün Adam Seçme Özelliği

Atatürk’ün Adam Seçme Özelliği.

Atatürk önemli bir göreve getirilmesi düşünülen kimseyi, eğer önceden değişik yerlerde görmemiş ve onun hakkında önceden bir fikir edinmemiş ise, mutlaka birkaç kere görüşerek, bilgisini, zekasını ve tutumunu incelerdi. İlk görüşmelerden sonra, imkan olursa yaptığı gezilere de götürür, kesin bir kanaate varmaya çalışırdı. Onun gözüne girebilmek için bilgili olabilmenin yanında, cesur, inkılâpçı, batı görüşlü ve özellikle vatanperver olmak önemli faktördü.

Siyasi kimseler bile olsalar, bakanları sık sık değiştirmeden hoşlanmazdı. Özellikle bakanlık müsteşarlarının uzun zaman görevde kalmalarına, bakanlarla beraber değişmemelerine önem verirdi. Kendisi ile konuşulurken, saygıyı bozmamak şartıyla, fikirlerin açıkça söylenmesini ve cesurca müdafaa edilmesini uygun görürdü, musa-mahalı karşılardı.

Adam seçmede hemen hemen hiç yanılmadı. Çok yakından tanıdığı, sohbet etmek, tavla oynamak, eğlenmek için arkadaşlık ettiği kimselere, devlet görevleri vermede, daima bir sınır tanıdı.

Atatürk, Çorlu Çerkezköy yakınlarında düzenlenen Trakya Manevraları’nda, İsmet İnönü ile beraber, 17-20 Ağustos 1937

Kazım Özalp