Atatürk’ün 7. Ordu Komutanlığı’na Tekrar Atanması

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da yeni padişah ile üç defa görüşür. Önerilerini tekrarlar ve görev başında olan kişilerin hemen değiştirilmesi gerektiğini söyler. Yeni bir kadro oluşturulmalı ve ülke savaştan çekilmelidir. Ancak görülür ki, Vahdettin günün yöneticilerinin etkisi altına girmiştir bile. Sonuç değişmeyecektir. Az da olsa ümitli olduğu Vahdettin’in bu durumu karşısında; “Hacı zannettiğimiz adamın koltuğunun altında put çıkmıştı.” diyecektir.

Mustafa Kemal’in VII. Ordu Komutanlığı’na atanması hemen o günlerde yapılır (7 Ağustos 1918). Bu atamayı yapan da, sözlü olarak tebliğ eden de yeni padişah VI. Mehmet Vahdettin’dir. Hususi görev gereği, Padişah’ın cuma selâmlığına (Cuma Namazı) katılan Mustafa Kemal’e, namazdan hemen sonra Vahdettin’in, kendisini görmek istediğini söylerler. Görüşmede Alman subayları da vardır. Karşılaşma kısa sürer ve Padişah Mustafa Kemal’e: “Sizi, Suriye’ye Kumandan tâyin ettim. Oradaki durumlar ciddileşmiş. Gitmeniz lâzımdır. Sizden istediğim şudur: O tarafları düşman eline geçirmeyeceksiniz! Verdiğim görevi başaracağınızdan eminim. Derhal hareket etmelisiniz!” der.

Mustafa Kemal Paşa şaşırmıştır, kızmıştır; zoraki bir teşekkür ile salondan çıkar. Dışarıda Enver Paşa vardır ve gülümsemektedir. Mustafa Kemal o sırada taşar ve Enver Paşa’ya çatar. Ama Enver Paşa durumdan memnundur. Gülümsemesini sürdürmektedir. Genç Paşa’dan intikamını padişah aracılığıyla almıştır. Çünkü Mustafa Kemal Suriye’ye bu defa reddedemeyeceği bir biçimde sürülmüştür (7 Ağustos 1918).