Atatürk’ten Cami Yaptırma Derneğine Para Yardımı

Ali Metin’den

Ben Erzurum’da Kâzım Karabekir Paşa’nın karargahında çavuş olarak görev yapmaktaydım. Atatürk, Erzurum’a gelince, Karabekir Paşa beni, Atatürk’ün emrine verdi. Atatürk’ün yanında bütün muharebelerde gece ve gündüz ona hizmet ettim. Soyadı kanunu çıkınca, bana uygun gördüğü Metin’i soyadı olarak verdi. Ondan sonra adım Ali Metin oldu. Bir gün bana Mihalçık köyünden askerlik arkadaşlarım ziyarete gelmişlerdi. Köye bir cami yaptırmak istediklerini, mümkünse Atatürk’ün derneğe biraz yardım yapmasını istediler. Ben de Atatürk’ün en eski yaveri Muzaffer Kılıç Yüzbaşı’ya konuyu açtım. O da, “Uygun bir zamanda bunu Atatürk’e söyleyelim,” dedi.

Birkaç gün sonra uygun bir zamanda, Muzaffer Yüzbaşı’yla birlikte Atatürk’e konuyu açtık. Atatürk köydeki caminin ne durumda olduğunu sordular. Mihalçık Eskişehir’e yakın bir köy olduğu için, Atatürk Kurtuluş Harbi’nden oraları çok iyi biliyordu. Bizler yıkık dökük bir camii olduğunu bildirdik.

Hiç tereddüt etmeden hemen Mihalçık köyü cami yapımı için beş bin lira bağış yapılmasını emrettiler. Biz de emrini yerine getirip beş bin lirayı hemen benim aracılığım ile cami yapımı için köye yolladık.

O zaman değerlerine göre, beş bin lira çok büyük bir kıymet ifade ederdi (1930).


Kaynak:

Atatürk’ten Hiç Yayınlanmamış Anılar,

Prof. Dr. Yurdakul Yurdakul