Atatürk'e İsmini Kim Verdi

Atatürk’e Verilmek İstenen İsimler

Kemal Etel-Etil (Atilla’nın adıdır. Büyük nehir manâsına gelir)

Kemal Etealp (Altay dilinde büyük kahraman)

Kemal Arız (Türk kahramanı Alp Arızdan)

Kemal Ulaş (Ulaşoğlu Şakir Kazan’dan)

Kemal Yâzır  (Yağlıkçı oğlu Yazır’dan) 

Kemal Emen (Uçanoğlu Emen Beg’den) 

Kemal Çogaş (Şakir Kazan’dan) 

Kemal Salış (güneş, ışık) 

Kemal Begit (Sağlam, kavi) 

Kemal Ergin (Aydın)

Kemal Tokuş (Ertokuş Beg’den)

Kemal Beşe (Seçkin)

Bu liste 1934 yılında Atatürk’e verilince, Atatürk arkadaşlara “konuşalım” demiştir. Çankaya’da yapılan toplantıda Saffet Arıkan bu listeye “Türkata” veya “Türkatası” kelimelerini de önermiştir. Atatürk’ün “siz ne dersiniz” sözü üzerine konuya milletvekili Naim Hazım Onat şöyle demiştir:

-“Türkata” ,”Türkatası” gerek yazılışta, gerek söylenişte bana biraz tuhaf geliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz tarihimizde bir “Atabey” ünvanı vardır.. Anlamı da askerlikte müşaviri, hocası demektir. Bu ünvanı taşıyan bir çok Türk büyüğü vardır.  Biz de, Türk’e her alanda atalık etmiş, Türklüğü kurtarmış, istiklâline kavuşturmuş olan büyük Gazi’mize “Atatürk” diyelim, bu soyadını verelim. Bu bana, şivemize de daha münis, daha uygun gibi geIiyor.”

Gazi, Naim Hazım Hoca‘nın açıklamasını yerinde bulmuş, hatta üstada teşekkür etmiştir. Böylece “Atatürk” soyadı ittifakla verilmiştir.


Kaynak: Her Yönüyle Atatürk, Avni Altıner, 1981