Atatürkçülük Nedir?

Falih Rıfkı Atay’ın “Atatürkçülük Nedir” adlı eserinden iki küçük paragraf:

“Atatürk devrimlerinin iki temel taşı laisizm ve eğitim birliğidir. Millet bütün dünya işlerinde ne şeriat ne de herhangi bir ideolojinin baskısı altında olmayarak, yalnız günün şartları içinde kendisi için en yararlıyı düşünerek karar verir. Öz Atatürkçülük budur.

Ankara’da devrimler bu yönde geliştikçe medrese adamları ile Osmanlı gelenekçileri çılgına döndüler. Fakat büyük zaferin bütün şan ve şerefini terazinin bir kefesine, devrimciliğini ikinci kefesine koyan kurtarıcıya karşı gelemediler. Suikastlar önlenmiştir. İsyanlar bastırılmıştır. Medreseciler de kader zorunu görünce, hemen yeni şartlara uymuş göründüler. Gelecek fırsatları gözlemekten başka çare olmadığına karar verdiler….

Yıllar sonra biri çıktı aklın, etik değerlerin bütün kalelerini birer yıkmaya başladı

Bugün artık onun sayesinde sadece Osmanlı gelenekçileri, medrese adamları değil, “Harun”lar da “Karun”lar dergahına uzanan ve hep beraber yürüdükleri yollarda, menzile varmak konusunda hiç mi hiç çaresiz değiller..