Atatürk, Yugoslavya Kralı Aleksander’ı Karşılarken…(4 Eylül 1933)

Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun aynı gün yaşadığı ilginç bir anı:

“Kral’a sarayda verdiği bir davette çok enteresan bir olay yaşamıştık. Kral Aleksander ve eşi Mari davete gelmişler, Atatürk’ün ve protokolün davetlileriyle çok neşeli ve güzel bir gün yaşanıyordu. Davetlilerden bir bey ile eşi olacak hanımın çok rahat davranışları herkes kadar Atatürk’ün de dikkatini çekmişti. Çünkü bu kişiler, Atatürk’ün protokol masasına çok yakın oturuyorlardı. Atatürk bir müddet görmemezlikten geldi, ama biraz sonra kadının, Atatürk’e doğru dönmüş vaziyette, bacak bacak üstüne atarak, çok rahat bir şekilde oturması, Atatürk’ü iyice rahatsız etmişti. Sinirlendi ve de o an yanında olan bizim sofra şefimiz İbrahim Bey’i çağırarak, kadını ikaz için sessizce ve belli etmeden yanına yolladı. İbrahim’in kadının kulağına fısıldamasını takiben, kadın hemen toparlandığını ve de hareketlerine dikkat etmeye başladığını görüverdik.

Misafirler gittikten sonra, yetkilileri yanına çağırarak, bilhassa yabancıların olduğu protokol yemek davetlerine çağrılacak kişiler üzerine daha dikkatli olmaları hususunda onları uyarmıştı.

Atatürk şakayı, samimiyeti, doğallığı çok sever, hatta takdir ederdi, amma laubaliliği, terbiyesizliği, gereksiz rahat davranışları hiç, ama hiç sevmez ve bunu yapanları, bu olayda olduğu gibi anında ikaz eder, hatta zaman zamanda herkesin içinde paylamaktan çekinmezdi…”