Atatürk, Vatanın Kurtuluşunu 1919 Senesinde Bu Evde Hazırladı

1955 yılından, Mesut ÖZDEMİR imzalı haber:


Halâskârgazi Caddesinden Şişli’ye çıkarken, sağ kolda, şi­rin bir bina göze çarpar. Pakis­tan Sefarethanesinin hemen karşısında, üç katlı, açık renk bo­yalı bir bina. 4.5 aylık bir tamirden sonra, dün sabah açılan bu şirin yapının kapısında, sarı, büyük harf­lerle, şu cümle yazılıdır:

«ATATÜRK, VATANIN KUR­TULUŞUNU, 1919 SENESİNDE, BU EVDE HAZIRLADI.»

İçinde, bir vatan mukadderatının hazırlandığı bu bina, bugün «Atatürk İnkılâbı Müzesi»dir.

Atatürk’ün kalpağı ve diğer eşyaları

36 sene evvel büyük Ata’yı, büyük plânları ile içinde barındıran bu vefakâr ev, bugün de onun aziz hatıraları ile dolu.

Atatürk’le dolu hatıralar… Kalpağıyla Atatürk, Çizmesiyle Atatürk, Kılıcıyla Atatürk… Muhteşem bir sessizliğin içinden sizi süzüyor gibi… Bir odada, onun el yazıları. Dil Kurumuna Direktifleri, Bü­yük Nutku ve asırlarca unutulmasına imkân olmayan vecizeleri.

Biraz ilerde, şahsî giyim eşyaları… Pijamaları, robdöşambrı ve göğüslerinde K. A. işlemele­ri bulunan gömlekleri. Diğer bir oda, büyük kahra­manın Milli Mücadele ve inkı­lâp hatıralarıyla dolu.

Millî Mücadele’de giydiği res­mî elbise, kalpağı, çizmesi, foti­ni, Sivas Kongresi’nde üzerinde bulunan caket, Büyük Nutkunu okuduğu zaman giydiği Redin­got, Smokini, Madalyaları, Ter­mosu ve bunlar gibi, daha yüz­lerce kıymetli hâtıra…

Aşağıdaki odada büyük bir tablo var: Mağlûp Trikopis, Ata’ya kılı­cını teslim ediyor. Tablonun hemen karşısında, odanın tam ortasına düşen kı­sımda, bütün bir Millî Mücade­le canlanmış:

Tekerlekleri çürümeye yüz tutmuş bir kağnı ara­bası… İstiklâl Savaşında, «Çeşme» ye cephane taşıyan kağnı. Haşme­tinden hiçbir şey kaybetmemiş. Kağnının tahta tekerleklerinin etrafına sarılı demir çemberde, sayısız çizikler var. Her çizikte, ayrı bir destan…

Arabanın arkasında 4 silâh çatılmış. İstiklâl Harbinde, düşmandan alınan silâhlardan dördü…

Karşıya düşen odaya ise. Çörçilin, Büyük Atatürk’e, hususî surette hediye ettiği pikaplı radyo yerleştirilmiş, pikap bozuk, fakat radyo halâ çalıyor. Kenardaki, büyük masanın üzerinde bir saat duruyor. Mavi zeminli, şık bir masa saati.

İşlemiyor…

17 sene evvel durmuş, Tam, 9.05 te…