Atatürk: Tanrı Bizim Dilimizi De Bilir

Atatürk: Tanrı Bizim Dilimizi De Bilir !

Mustafa Kemal, 1927’de Kayseri’ye geldiği zaman bir binanın açılma töreninde bulunmuştu. Bu sırada orada hazır bulunanlardan biri bir hocayı ileriye doğru iterek:

İzin verirseniz hoca efendi dua etsin diye bir teklifte bulunmuştu.

Mustafa Kemal bu teklifi reddetmiş ve şöyle cevap vermişti:

-Tanrı benim dilimden de anlar. Ona illâ anlamadığımız bir dille ne söylediğimizi iyice bilmiyerek dua etmek mi şarttır.