Atatürk Son Yolculuğuna Uğurlanıyor…(İtalyan Arşivlerinden)…(10 Kasım 1953)

“Büyük Türk Milleti, Atatürk, tam 15 yıl önce bu gün, hayata gözlerini kapamıştı. O gün, bütün Türk Milleti gözyaşı dökmüş, insaniyet alemi elemimize iştirak etmişti. Çünkü. Türk milleti, büyük bir evlâdını, beşeriyet, insanlık idealine hadim on kuvvetli bir rüknünü kaybetmişti. Şimdi, şu anda, maneviyatını ruhlarımızda mukaddes bir varlık halinde yaşattığımız Kemal Atatürk’ün fani vücudunu ebedi metfenine, Anıtkabir adını verdiğimiz buraya; tevdi etmek için toplanmış bulunuyoruz…

Atatürk! Sen, bizdendin! Seni Halife yapmak, Padişah yapmak isteyenler oldu. İltifat etmedin. Milli irade yolunu seçtin! Hayat ve şahsiyetini, milletin hizmetine vakfettin! Türkün gıpta ettiği, övündüğü vasıflara maliktin! Bütün meziyetlerinle Türk milletinin ta kendisisin! Şimdi seni, kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bilki, hakiki yerin daima inandığın ve bağlandığın Türk Milletinin minnet dolu sinesidir!

Nur içinde yat!”


Celal Bayar, 10 Kasım 1953