Atatürk Sigara İçerken

Nuri Ulusu, Atatürk’ün sigara içişini şöyle anlatır:

“Kendi şahsına mahsus olmak üzere Tekel idaresince imal edilen, üzerinde G.M.K., bilahare de K.A. özel markaları olan, ucu yaldızlı sigarasını içerdi. İçerken her iki yanak avurtlarını çukurlaştırmak suretiyle de derin nefesli şekilde içine çekerek içerdi.”