Atatürk Ne Kadar Talihsiz Bir İnsanmış

Sevgili Okurlarım!

Mustafa Kemâl Atatürk ne kadar talihsiz bir insanmış.

629 sene hüküm süren Osmanlı İmparatorluğunun delisi, katili, korkağı, haini ile 36 Padişahından bir tanesi dahi Anadolu’ya ayak dahi atmamışken, Mustafa Kemâl’in 13 sene de Anadoluyu karış karış köyüne, kasabasına kadar ziyaret etmesini bu günkü Prof.larımızın “Nifak” sokmak için gitti demelerini sadece hainler değil, siyasette alkışlıyor.

Bizler bu berzahtan (Ölülerin toplandığı yer) nasıl çıkacağız?

Bir kuyumcu titizliği ile yaptığın devrimlerimiz için “Kültürümüzü yok etti” diyenleri nasıl adam edeceğiz?

“Medeniyet Batı’da değil, Doğu’dadır” diyen aşiret zihniyetini nasıl eğiteceğiz?

Üç gün sonra kutlayacağımız muhteşem zaferimiz için “Böyle bir zafer gerçekleşmemiştir” diyenlere, bu zaferin gerçekleştiğini bunca sene anlatamadık!

“Kendi dilinde dinini öğren” diyen sana “Kâfir” diyenin gerçek kâfirin kendilerinin olduğunu onlara nasıl anlatacağız?

Atatürk!

Henüz “Mustafa Kemâl” iken seni İzmir yollarında öldürmeye kalktılar. Bizler değil, seni “Allah” korudu.

Hayata veda ettikten sonra senin “Manevi Varlığını” her gün öldürmeye kalkıyorlar. Seni gene bizler değil, senin kendi eserlerin koruyor.

“Anadolu Haini” seni inkâr etti, önce “Senci olanlar” sonra ”Siyaset” alkışladı.

Bizlerle beraber iken başardığın ve bizlere armağan ettiğin her uygarlık adımına çelme takmaya kalktılar, eserine sen sahip çıktın.

Bu günlerde ise, bizlere armağan ettiklerini hançerliyorlar.

Siyaset ve hain, hançer imal ediyor.

Sen ne talihsiz insanmışsın Atatürk!

Bu gün sana sahip çıkan yok Atatürk, bir avuç “Kaşıkçı Elması”ndan başka.

“Cumhuriyetçiyim” diyenlere “Hain” diyorlar.
“Medeniyete” gericilik diyorlar.
“Hırsızın” adı “İtibar” oldu.
“Eğitim”, “Hurafe” oldu.
“Para”, “Din” oldu.
“Akıllımız”, “Aptal” oldu.

“Cuma”da, “Tanrının manevi güzellikleri değil”, senin “Hainliklerin” anlatılıyor.

Ümmet de dinliyor.

“Ulus” kurudu, “Kul” yeşerdi.
“Bayrak” soldu, bez parçası “Yeşil” oldu.
“Türklük” ayıp oldu, “Arap” kutsal oldu.
“Afyon Ovası”nı kuruttular Paşam, Afyon Ovası’nı. Ki o ova Zaferin beşiği idi.

Çanakkale’yi gel gör demeye dilim varmıyor.

Seninle yetişen nesli bitirdiler.

“Ne mutlu Türküm” Suç.
“Bahis mevzu olan vatansa, gerisi teferruattır” Hainlik.
“Atatürkçüyüm” Kürek mahkûmu.
“Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” Hurafe.
“Eşkıya” Baş tacı.
Her gencin sakalı “Sakalı şerif” oldu.

“1919/1938” Batış devri.

Yeni devlet kuruyorlar. Kurucuların kim olduğunu bilmiyorum Atatürk ama Başşehrini söyleyebilirim.

“RİZE”

Sana yan gözle bakanın gözü kör olsun.


Eriş Ülger