Atatürk: Mustafa Kemal’in Hakiki Tarifi Budur…

Hasan Reşit Tankut anlatıyor:

“Huzurunuzda, feyzü nimetini görmüş bir arkadaşınız sıfatıyla, bir gün gördüğüm bir teveccüh eserini burada misal olarak arz ediyorum:

Kendisine henüz Atatürk diye hitap etmiyorduk, Gazi hazretleri diyorduk… Gazi Hazretleri tabirinin nereden çıktığını, nereden geldiğini de tetkik ediyorduk. Bir gün bana söz verdi, sen anlat dedi. Ben dedim ki Gazi Hazretleri sizi bugünün muharrirleri, edipleri kalplerinin en samimi köşesinden fışkırarak çıkan muhabbet ve takdir cümleleriyle anarlar. Kimi Gazi der, kimi Kurtarıcı der, kimi Münci der, kimi de milletin en büyüğü olarak tasvir eder. Bunların hepsi hakikati ifade eder kelimeler olmakla beraber benim anladığım Atatürk şöyledir:

Bence Atatürk’ü samimi olarak tarif edemezler. Atatürk insan olarak mağlup olduğu ve kullanılmasını insani bir hak tanıdığı bütün zevkini, huzûzâtını ve ihtiraslarını millet severlik mihrakında topladıktan sonra tatbik sahasına koyan bir adamdır.

Bunları söyleyince o Büyük Adam’ın gözleri yaşardı, işte Mustafa Kemal’in hakiki tarifi budur dedi ve ilave etti. Her şeyden evvel millet ve daima millet…”


Kaynak: Ulus gazetesi, 15 Kasım 1938, sayfa: 8.