Atatürk Milli Bir Mefhum Olarak Daima Yaşıyor ve Yaşayacaktır, Ali Naci karacan, Bugün

Atatürk Milli Bir Mefhum Olarak Daima Yaşıyor ve Yaşayacaktır, Ali Naci karacan, Bugün

Türk milleti, dün, canevinden vurulmak suretiyle tarihinin en derin acısını duydu:

Atatürk’ü kaybettik! 

Cumhuriyetin onbeşinci yılından evvel geçirdiği buhranı, bütün askerî ve siyasî hayatında olduğu gibi, büyük bir mücadele ve aksülâmel kaabiliyeti ile silkip atması, millete, korktuğu felâketin gelmeyeceği, gelemeyeceği ümidini vermişti. Fakat ne çare ki, meş’um hastalık, vahim seyrini takip etti ve dün sabah, saat 9’u 5 geçe Atatürk, dünyaya gözlerini kapadı. Onunla beraber bütün Türk tarihinin en büyük yaratıcısını, Türk milletinin en büyük kurtarıcısını, Türk vatanının en büyük kahraman evladını kaybettik.

Bu suretledir ki, dün sabahtan beri Türk vatanı, Türk tarihinde ne görülmüş, ne görülebilecek en derin mateme boğuldu. Ana, baba, zabit, asker, hoca, talebe, ihtiyar, genç 18 milyon insanın onun ölümünü duyduğu andan beri, hiçbir kimse için akıtmayacağı en aziz yaşlarını dökerek, onun mukaddes havasiyle nasıl meşbu olduğumuza ve onun ne derece içimizde bulunduğuna millet mikyasında ve bütün insaniyet tarihi imtidadınca görülmemiş bir misaldir.

Fakat, Atatürk ölmemiştir. Ölen, fani maddedir. Ebedî Atatürk içimizdedir ve daima yaşayacaktır. Hele girdiğimiz yerde onun resmi, her okuduğumuz kitapta onun sözü, her geçtiğimiz yolda onun eseri, yarattığı memleket ve kurtardığı millet halinde bizde devam etmektedir.

Kim Atatürk öldü diyebilir?

Atatürk şu veya bu insan değildir ki, ölebilsin?

Atatürk bir milli mefhum idi ve bu derece bir millete mal olmuş bir milli mefhum ise, ancak ebedî olabilir.

Asil milletimizin bu derece derin bir teessürü bu kadar yüksek bir vekarla izhar etmesi ve en büyük keder içinde en küçük nevmidiye düşmemesi, işte hep o milli ve ezelî mefhumun kendinde devam ettiğine ve Türk milletinin varlığı boyunca, ebediyete kadar devam edeceğine iman etmesindedir.