Atatürk “Kemal” Adını Nasıl Aldı?

Mustafa, severek girdiği Askerî Rüşdiye’de derslerine büyük bir azim ve şevkle çalışıyordu. Bu okulda kendini tüm öğretmenlerine sevdirmişti. Özellikle matematik dersine büyük ilgi gösteriyordu, sınıf düzeyinin üstünde problemleri çözmeye uğraşıyordu. Adı Mustafa olan matematik öğretmeni, bu üstün yetenekli öğrencisine yakınlık duyuyor ve onu çok beğeniyordu. Bir gün küçük Mustafa’ya: “Oğlum senin de ismin Mustafa, benim de… Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı, bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun” dedi. Selânik Askerî Rüşdiyesi’ne Mustafa adıyla giren Zübeyde Hanım’ın oğlu, 1895 yılında bu okulu başarılı olarak bitirdiği zaman, artık “Mustafa Kemal” olarak anılacaktır.