Atatürk İzmir Kız Lisesi'nden ayrılırken, öğretmen ve öğrencilerle

Atatürk İzmir Kız Lisesi’nden ayrılırken. (1 Şubat 1931)

Atatürk İzmir Kız Lisesi’nden ayrılırken, öğretmen ve öğrencilerle. (1 Şubat 1931)

Atatürk’ün arkasında Vasıf Çınar, Salih Bozok, Tevfik  Bıyıklıoğlu ve Kazım Dirik yer almaktadır.

O gün Atatürk okulun anı defterine şunları yazmıştı:

İzmir Kız Lisesinde gördüğüm intizamdan hususiyle bilgi ve milli terbiye vermekte ve almaktaki büyük dikkat ve heyecandan çok memnun oldum. Öğreticilere teşekkür ederim.

Atatürk İzmir Kız Lisesi’nde, hatıra defterine iltifatlarını yazarken. Hemen yanında Hasan Ali Yücel (1 Şubat 1931)
Vasıf Çınar