Atatürk İmamın Çocuklarını Okuttu

(Mahmut Baler anlatıyor)

Atatürk, çıktığı yurt gezilerinde hocalarla, din görevlileriyle görüşmüş, konuşmuş, zaman zaman onlan imtihan etmiş ve zekâsıyla, bilgisiyle temayüz edenlerden takdirlerini ve iltifatlarını esirgememiştir.

Bununla ilgili olarak Mahmut Baler, Atatürk’ten şu hatırasını naklediyor:

Atatürk, Türk Milleti’nin ne kadar zeki ne kadar hazır cevap olduğunu ortaya koyan bir olayı bizlere anlattı:

“Biz bir gün arkadaşlarla beraber Polenezköy’e gittik. Orada karşımıza üstü başı düzgün, temiz yüzlü bir adam çıktı. Bizi karşıladı. Polenezköy’ün kurulmasından başlayarak bugüne kadar gelişmesinin bütün teferruatını anlatmaya başladı. Adamın boş olmadığını ve tetkiklerinin ehemmiyetini görerek şöyle sordum:

Siz burada necisiniz?

‘Efendim, ben bu köyün imamıyım,’ cevabını verdi.

Böyle zeki bir imama rastlamaktan memnun olmuştum. İmamın umumî bilgisini ölçmek için kendisine bazı sualler sordum.

İmam, bana ne dese beğenirsiniz?

-Yooo Atatürk! Bana sual sorma. Ben imtihana girmemek için mektebi terk ettim. Ben bildiklerimi size anlatırım; ama imtihana gelemem.

İmamın hazır cevaplığı hoşuma gitti. Sonra bizi evine götürdü. Bu kadar tertipli ve temiz bir köy evine rastlamadım. Birbirinden güzel ve tertemiz giyinen dört çocuğunu da biz tanıtarak:

‘Paşam, işte bu evlâtları, ben maalesef okutamıyorum,’ dedi.

Hemen Salih Bey’e, çocukların durumları ile ilgilenmesini ve onları Ankara’ya aldırtmasını talimatını verdim.

Mahmut Baler Kimdir?

(1897- ) Fıkra anlatıcısı, yazar. Antalya’da doğdu. İzmir Dârü’l-İrfân Mektebi’nde, Üsküdar Merkez Rüştiyesi’nde, Üsküdar İdâdîsi’nde, Sanayi-i Nefise Mektebi’nde eğitim gördü. Ticaret hayatına atıldı.

Dost toplantılarında kendisine özgü üslup ve başarılı taklit yeteneğiyle anlattığı fıkralar ona ün sağladı. Türkiye’de televizyonun başlaması ile yaptığı sohbet programlannda da başardı olau ve beğeni kazandı. Halk arasında, “Bal Mahmut” adıyla tanındı.

Anlattığı bir bölük fıkrayı “Baldan Damlalar” adlı kitapta toplamıştır (1943). Kitabın yeni basımları yapıldı. Ayrıca hayatını ve belirli yerlerinde fıkralarını anlattığı yazı dizisi 1981 yılında Tercüman gazetesinde tefrika edilmiştir.