Atatürk Harp Okulu Öğrencisi

Manastır Askerî İdadisi’ni başarı ile bitiren Mustafa Kemal, İstanbul’a gelerek Harp Okulu’nun piyade sınıfına girdi (13 Mart 1899) (bk. Resim:5). 

Resim:5-Mustafa Kemal, Harp Okulu öğrencisi iken

Harbiye’nin birinci sınıfındaki hayatını kendisi şöyle anlatır: 

“Birinci sınıfta saf gençlik hayallerine tutuldum. Dersleri ihmâl ettim. Senenin nasıl geçtiğinin hiç farkında olmadım. Ancak dersler kesilince kitaplara sarıldım.” 

Böylece, birinci sınıf imtihanlarını gene başarı ile atlatmış ve sınıfını geçmiştir.

Diğer sınıflar ise, genç öğrenciye çok daha kolay gelir.

Çünkü derslerine ve okuluna iyice ısınmış, başarı grafiği de yükselmeye başlamıştır.

Nitekim, Harbiye’yi bitirdiği zaman (10 Şubat 1902) 459 öğrenci arasında 8. olmak gibi başarılı bir sonuç elde etmiştir.

21 yaşındaki bu genç teğmen artık orduya katılmaya, vatan uğrunda görev almaya hazır ve isteklidir.