Atatürk Hakkında Az Bilinen 8 Belge

“Beni görmek demek, behemehal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün, Viyana elçisi Cevat Üstün’ün eseri hakkında Türk Tarih Kurumu’na verdiği direktif.

”Herhangi bir tarihi elinize aldığınız zaman, onun gerçeğe uygun olup olmadığına güven duymak için dayandığı kaynak ve belgeleri araştırılır. Bizim şimdiye kadar doğru bir milli tarihçe sahip olmayışımızın sebebi tarihlerimizin gerçek ve mantıktan uzak sözlerinden başka kaynak bulamamak talihsizliğidir.”

Atatürk’ün ‘Bulletin’ mukabili ‘Belleten’ ismini bulduğu zaman bizzat yazdığı not.

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”

Atatürk’ün bir Selçuklu tarihçisi gibi düzeltmeler ve eklemeler yaptığı sayfa

”Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve geniş kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuşlardır. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve cihana bildirmek bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Atatürk’ün, tarihçi gibi düzeltmeler ve eklemeler yaptığı başka bir sayfa.

”Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, ilk önce biz kendi benliğimize ve milletimize bu saygıyı, hissi, fikri ve fiili olarak, bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim.”

2. Türk Tarih Kongresi ve Sergisi hakkında takdim olunan projeyi Atatürk’ün tasvipleri.
Atatürk’ün Türk Tarih Kurumu’na Mimar Sinan Heykeli için verdiği direktif.
Atatürk’ün Türk Tarih Kurumu’na Mimar Sinan Heykeli için verdiği direktifi mürekkeple tekrar yazmıştı.
Atatürk’ün sağ eli.
Bonus: Atatürk’ün Florya Sahili’nde denizde çekilen nadir fotoğrafı