Atatürk Antalya Gezisinde. Yanında Kazım Özalp ve Başyaver Celal

Atatürk Hafiyeliğe Karşıydı

Atatürk Hafiyeliğe Karşıydı.

Atatürk Osmanlı Devleti zamanında hafiyelerden çok zarar gördüğünden, defalarca sorguya çekildiğinden, bu gibi adamlardan nefret eder, onlara hiç yüz vermezdi. Bir arkadaşı, diğer bir arkadaşı aleyhine kendisine bazı söyler söylemişse, bunun hakikat olup olmadığını araştırmak için her ikisini de sofrasına çağırarak yüzleştirirdi.

Böylece gerçeği ortaya çıkarır kanaatini açıkça söylerdi. Bu nedenle çok kimse, sofrada hesap vermek korkusuyla, bu gibi dedikoduları yapmaktan vazgeçerdi.


Kazım Özalp