Atatürk: ‘Güreşçi Hırslı Olmalıdır’

Atatürk; Ankara’da Halkevinde yapılan güreşleri sık sık seyrederdi. Bunlardan birinde, Ankara’lı Hüseyin Pehlivan, Saim Arıkan’la yaptığı güreşte hakemlerin haksızlığına uğrayarak yenilmiş. Yenilmeyi kabullenmemiş mi yoksa hakemlere mi kızmış, öylesine sinirlenmiş ki zapt etmek mümkün değil.

Hadiseler olmuş, olaylar meydana gelmiş, o günkü güreş yöneticileri süklüm püklüm Atatürk’ün karşısında ne desek diye düşünürlerken, Atatürk: “Efendiler pehlivana kızmadım, hırsı olmayan güreşçi olamaz” demiş.

O yıllarda dünyada grekoromen güreş daha popüler olduğundan, bizim er meydanlarının serbest güreşi pek bilinmezdi. Atatürk “Efendiler siz serbest güreş yapın, çayırdan da yararlanırsınız” demişlerdir.


Spor Yorum Dergisi, no.3. Nisan 1983, s. 19