Atatürk Fenerbahçe Maçını İzliyor

Paylaştığım fotoğrafta Gazi Paşa acaba nereye bakıyor, ne izliyor ve ne düşünüyor diye hep merak ederdim. Gazi Paşamız meğerse Fenerbahçe maçını izliyormuş. Araştırma yaparken fotoğrafa Osmanlıca alt yazılı olarak bir gazetede rastladım. Fotoğraf Akşam gazetesi özel fotoğrafçısı tarafından çekilmiş. 4 Ekim 1925 tarihli Akşam gazetesinin birinci sayfasında yayımlanmış.

Türk spor ve futbol tarihimiz için olduğu gibi, Fenerbahçe Futbol Kulübü tarihi için de çok önemli ve anlamlı şu güzel fotoğraf; ne yazık ki bunca yıldır yayımlanan spor tarihi kitaplarında yer almamıştır. Oysa hem spor tarihimizle ilgili mekanlarda ve hem de Fenerbahçe Futbol Takımı müzesinde sergilenmesi gereken çok değerli bir fotoğraf karesidir.

Gazi Paşa’nın şerefine düzenlenen Fenerbahçe – Bursa, Ankara Muhafız Gücü karma futbol takımıyla yaptığı karşılaşma Bursa’da oynanmış ve maç 1-1 berabere sonuçlanmış. Gazi Paşamız karşılaşmayı kendisi için özer hazırlanan mahalden bizzat seyretmiş. Bu bilgileri çeşitli gazetelerden de teyit ettim. Akşam gazetesinin verdiği haberi Arap harflerinden yeni yazıya çevirerek aşağıda aktardım.

(Not: Fenerbahçe taraftarı ve futbol tarihi araştırmacısı değilim. Atamızla ilgili güzel bir hatırayı kaydetmek amacıyla şu yazıyı hazırladım. Ay yıldızlı Milli takımımızın ve gençliğimde gönül verdiğim Kocaelispor’un taraftarı olmaktan hep gurur duydum)

Herkese selamlar, saygılar, sevgiler.
Atilla Oral

Gazi Paşa Fenerbahçe maçını izlerken:

4 Ekim 1925 tarihli Akşam gazetesinde yayımlanan fotoğrafın altındaki Arap harfli Türkçe yazı:

“Büyük Gazi, Bursa’da Fenerbahçe – Bursa Ankara Muhafız takımı maçını, mahal-i mahsusadan temaşa buyururularken [Hususi fotoğrafçımız tarafından alınmıştır]”

Akşam gazetesi, 4 Ekim 1925, sayfa: 1.

3 Ekim 1925 tarihli Akşam gazetesinde yayımlanan Arap harfli Türkçe haber:

“Gazi’nin huzurunda, Fenerbahçelilerin Bursa’da icra ettikleri maç. Fenerbahçelilerin maçlarını lütfen seyreden Büyük Gazi’ye arz-ı tazimat ettiler.”

“Gazi Paşa Hazretlerinin Bursa’da fotoğraf muhabirimiz tarafından alınmış yeni bir resimleri”

“Büyük Gazi şerefine Fenerbahçeli futbolcularla Bursa muhtelit takımı arasında bir maç icra etmek üzere Fenerbahçelilerin dün sabah hareket ettiklerini haber vermiştik. Fenerbahçeliler dün öğle üzeri Bursa şehrine vasıl olmuşlar ve orada Bursa mıntıkasına mensup sporcular tarafından istikbal edilmişlerdir. Fenerbahçelilerin Kınalıada vapuru ile icra ettikleri bu seyahate kulübün birinci, ikinci, üçüncü Futbol takımları azasıyla tenis ve denizcilik şubesi mensupları ve kulübün müessislerinden yirmi kişi iştirak etmiş ve bu suretle Fenerbahçeliler altmış beş kişilik bir kafile teşkil eylemişlerdir. Bursa’da Fenerbahçeliler Bursa’da bulunan Ankara Muhafız Gücü oyuncularının teşkil ettiği Ankara – Bursa muhtelit takımla karşılaşmışlardır. Bu maçta Fenerbahçe takımı şu suretle teşkil edilmiştir:

Hüsnü, Feridun, Suat, Ulvi, Ragıb, Selahaddin, Şevki, Şekip, Sedat, Şuayip, İhsan.

Birinci haftaymda Ankara – Bursa muhtelit bir gol yapmış ve ikinci haftaymda Fenerbahçe’den Sedat Bey bir gol yaparak maç beraberlikle neticelenmiştir.

Gazi Paşa Hazretleri Dokumacılık Fabrikası vaz-ı esası resminde hazır bulunduktan sonra Fenerbahçe – Bursa muhtelit maçına gitmek üzere elektrik fabrikasının ziyaretini vakti ahire talik ettiklerini vali bey vasıtasıyla bildirmişler ve futbol müsabakasını türbinlerin yanındaki mahal-i mahsusadan temaşa buyurmuşlardır.

Gazi Paşa Hazretlerinin idman mahallini teşrifleri esnasında Fenerbahçeliler tarafından kendisine arz-ı tazimat edilmiş ve otomobillerinin etrafını saran sporcularımız tarafından resmi selam ifa olunmuştur. Fenerbahçeli gençler müsabakayı müteakip Mudanya’ya gitmişler ve geceleyin Kınalıada vapuruyla İstanbul’a avdet eylemişlerdir.”

Akşam gazetesi, 3 Ekim 1925, sayfa: 1.