Nazilli, Aydın, 9 Ekim 1937

Atatürk ve Dünya, Muhittin Birgen, Son Posta

Atatürk ve Dünya, Muhittin Birgen, Son Posta, 13 Kasım 1938

Gözle görmedikçe inanılmayacak bir şey: Beyoğlu matem içinde. Beyoğlu cemiyetlerinin akşamları en mühim eğlencesini teşkil eden poker, briç ve bezik oyunlarına kimsenin el sürdüğü yok. Sokaklar tenha ve sessiz.

Beyoğlu, kederli, somurtkan, dalgın. Demek oluyor ki Beyoğlu Atatürk’ü seviyordu.

Ermeni, Rum, Yahudi, yerli, yabancı, bütün o Beyoğlu, şimdiye kadar bütün tarihinde Türklüğün derdine de sevincine de lâkayıd kalan kozmopolit âlem Atatürk’ün matemini tutuyor.

Halbuki bu âlem, bundan yirmi sene evvel, müttefiklerin İstanbul’a girişini ne kadar candan alkışlamış, Atatürk’ün Anadolu’da uyandırdığı harekete ne kadar kötü gözle bakmıştı!

Aynı Beyoğlu, aynı kozmopolit âlem, yirmi sene sonra bu Türk kahramanının arkasından gözyaşları döküyor! İşte, Atatürk’ün yaptığı ve bizim şimdiye kadar farkına varmadığımız bir inkılap hadisesi de budur. Eğer Beyoğlu’nun manzarasını kendi gözümle görmesem bu hale inanmazdım. Gördüm ve anladım ki Atatürk, bu sahada da büyük bir inkılap yapmıştır.