Atatürk: Duayı Ben Yaparım!

1924 yılında Atatürk, Kayseri’deki bir hastanenin açılışına katılmıştı. Hastanenin kapısındaki kırmızı beyaz kurdeleleri keserek açılışı yapmak için uzatılan makası eline aldıkları sırada hazır olanlardan biri, Zeynel Abidin namında bir zatın türbedarını işaret ederek şöyle bir teklifte bulundu: 

-Efendim, müsaade buyurursanız bir dua yapsın. 

Atatürk şöyle cevap verdi: 

-Hoca Efendinin dua yapmasına gerek yoktur. Cenab-ı Âlem benim lisanımı da bilir, duayı ben yaparım. 

O günkü Kayseri çocukları ellerindeki çiçeklerle, sokaklara dökülmüştü. Gazi ile Latife Hanım geliyordu. Kayseri şimdiye kadar böylesine heyecanlanmamıştı.

Atatürk arkasından yaptığı aşağıdaki konuşma ile kurdeleyi kesmiş ve içeri girmiştir: 

“Bu müessesenin Kayseri halkı için hakikî bir şifa yurdu olmasını temenni ederim. Burada, çalışan ve çalışacak olan kıymetli tıp mensuplarının mesailerinde muvaffak olacaklarını dilerim.

Milletin sıhhat ve afiyetine esaslı hizmetler yaparak vicdanen bir memnuniyet duyacaklarına eminim.

Bu hizmetlerin yalnız Kayseri halkına münhasır olmadığını, bütün Türk milletinin pek muhtaç olduğu bir kutsal hizmeti ifa edeceklerinden tamamen eminim.

Bundan insanlarımızın memnun olacağını biliyorum.

Allah utandırmasın.”

Kaynak:Hakimiyet-i Milliye, 1924