Atatürk Diyarbakır’da. (15-16 Kasım 1937)

Atatürk Doğu Seyahati sırasında 15-16 Kasım 1937, Diyarbakır’da.

Genel Müfettiş Zeynel Abidin Özmen ve diğer yetkililerle görüşürken.

“15 Kasım 1937 Pazartesi günü saat 18’i 10 geçe şehrimize gelen Atatürk, o akşam Halkevinde şereflerine verilen konserden sonra saat 23’te yaptığı konuşmada:

“Yirmi yıl sonra tekrar Diyarbakır da bulunuyorum. Dünyanın en güzel ve en modern bir binası içinde, modern, nefis bir müziği dinleyerek Beşeriyetin medeni bir halkı huzurunda, bu halkın evinde duyduğum zevk ve saadetin ne kadar büyük olduğunu elbetteki takdir edersiniz. Bunu kaydetmekle bahtiyarım” Demeleri üzerine ertesi gün şehrin ve vilâyetin adı Diyarbakır’a çevrildi.”

(Kaynak: Şevket Beysanoğlu Anıtları ve kitâbeleri ile Diyarbakır tarihi: cilt. Başlangıçtan Akkoyunlular’a kadar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 1996, sayfa: 6.)