Atatürk Ve Fatih Sultan Mehmet İçki İçerlerdi!

İçki içerdi…üstelik içtiği de herkesçe bilinirdi. O; asla bunu gizli yapmazdı. Kadehini halkının şerefine bile kaldırmıştı. Evet! Moda Koyu’nda sıcak bir yaz akşamı Sakarya Motoru’yla çıktığı bir gezi esnasında, halk O’nu görüp sandallarla Motor’una yanaşmıştı.

Atatürk bir baloda

Bu, daha önce görülmemiş İnanılmaz bir manzaraydı…sevinç çığlıkları, bağırışlar gırla giderken, Atatürk Motor’dan o çok sevdiği halkına ‘size ne ikram edeyim’ diye seslenmişti. Kimi ‘sizi isteriz’, kimi ‘saz isteriz’ derken Atatürk Motor’daki tüm içkilerin sandallarıyla Motor’a yaklaşan halka dağıtılmasını emretmişti. Hâttâ, sevinç gösterileri yerini Motor’da çalan müziğin ahenkine bıraktığı bir anda Atatürk kadehini kaldırarak şöyle bile demişti:

“Vatandaşlarım…Buna rakı derler. Vaktiyle padişahlar gizli içerlerdi. Ben açık içiyorum. Siz de benimle beraber içiyorsunuz. Karşılıklı içiyoruz. Hepimiz eşitiz. Benim için rakı içer, şunu bunu yapar diyorlar. Ben bunların hepsini yaparım. Hepsi doğrudur. Neticede unutmayın ki, ben de sizin gibi insanım.”

Günümüz yobazları da Atatürk’ün elinde içki bardağı olan bu fotoğrafını görür görmez sanki Atatürk’ün içki içtiğini henüz keşfetmişçesine, her türlü sosyal medyada ‘içki içiyor bakın’ diye bağırır dururlar. İyi de yobaz efendiler, Atatürk bunu saklamıyordu ki!

Bakın size bir anısını daha anlatayım:

İzmir’e ilk girdiği gün doğruca Kramer Palas Oteli’nin yolunu tutmuştu. Sade fakat üzeri tozlu giyinimini gören garsonlar, diğer masalardan ‘işte O, Mustafa Kemâl’ bağırışlarını duyana kadar yer vermek istememişlerdi. Sonra bir kıyamettir kopmuş, hemen yer bulunmuştu. Atatürk masanın başına geçmiş, rakısını istemişti. Sonra ne olmuştu biliyor musunuz? O bilindik sualini sormuştu:

Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal Paşa, yanında Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve Yaveri Salih Bozok olduğu halde İzmir’e geliyor. (10 Eylül 1922)

-Kral Konstantin hiç buraya gelip rakı içti mi?

-Hayır, efendim…

-Öyle ise ne diye İzmir’i almaya kalkmış?

Bakınız yobaz efendiler! İstanbul’u alan Fatih Sultan Mehmet, sarayının balkonuna kurulup, Boğaza karşı halkından, vezirlerden gizlice içtiğini fesli tarihçilerden değil Hâlil İnalcık’dan okuyunuz!


(Yararlanılan kaynaklar: Has-bağçede’ayş u tarab, Halik İnalcık, Pazar Konuşmaları, Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Uşağı idim, Cemal Granda)