Atatürk, Celal’e Atik Soyadını Verdi

Celâl Atik, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonlukları kazanmış millî güreşçilerimizdendir. 1916 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinin “Gürden” köyünde doğdu.

Celâl ilk güreşlerini 16 yaşlarında iken köyünde yapmaya başlar ve kendisinden büyükleri yenmeye başlayınca, çevre köylerde düğün güreşlerinde ayaktan başa kadar her boyda güreşir. Yöresinin sevilen sayılan pehlivanı askerlik görevini ifa etmek için Anka­ra’ya Altındağ’da bir askerlik birliğine gider.(1)

O zamana kadar soyadları Doğan’dır. 9 Mart 1938 tarihinde Ankara Halkevi Salonu’nda Ankara kulüpleri­nin iştirak ettiği grekoromen müsabakaları yapılır.(2) Atatürk bu güreşleri seyretmek üzere Halkevine gelir.(3) Celâl Atik bu güreşlerde; Muhafızgücünden Ömer’i 7 dk. 8 sn’de, Harbiye Kulübü’nden Hulusi’yi 13 dk.’da tuşla yener. Bu güreşleri takip eden Atatürk’ün gözü devamlı Celâl’in üze­rindeydi. Müsabakalar gece yarısı bittikten sonra, 72kg.’da millî güreşçilerimizden Demir-Çankaya Kulübü’nden Hüseyin Erçetin ile Güneş Kulübü’nden Celâl 10 dk.’lık serbest güreş gösterisi yaparlar. Güreş bittik­ten sonra iki genç ve çevik sporcu dakikalarca alkışlanır.(4)

Atatürk bu güreş gösterisini çok beğenir ve Celâl’i makamına çağırır.(5)

“Senin adın nedir? Seni tebrik ederim. Bu çevikliğinden dolayı soyadını (Atik) olarak veriyorum” der.

O günden itibaren Celâl’in soyadı nüfusa Atik olarak ge­çer.(6)


(1) Ali Gümüş, Asrımızın Koca Tusufları, Tercüman Yayınları, İstanbul 1979, s.251. (2) Ulus Gazetesi, 10.3.1938. (3) Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1818-1938 Cumhuri­yetin 60. Yıldönümü, Ankara 1983, s.616. (4) Türkspor Dergisi, no.88, 14.3.1938, s.4. (5) Atıf Kahraman, Cumhuriyete Kadar Türk Güreşi, cilt 1, Kültür Bakanlığı Yayınlan, no. 1028, Kültür Eserleri Dizisi no. 133, Ankara 1989, s.62-63. (6) Gümüş, a.g.e., s.251.