Atatürk Büyük İdi Ve Ebediyen Öyle Kalacak

Atatürk büyük idi ve ebediyen öyle kalacak.

O, yalnızca Türk toplumunda değil, dünyada ses getiren bir liderdi.

Evet dünya!

Emperyalizmi devirmesi, Türk kadınını yüceltmesi gibi onlarca, hâttâ yüzlerce şey sayabiliriz. Ama ben, çoğu Kemâlist hanım ve beyin Atatürk için kullandığı ‘Dünya Lideri’ sözünü başka bir açıdan değerlendirmek istiyorum.

Kurduğu Cumhuriyet’in ardından; Dolmabahçe’de o güzel gözlerini kapadığı güne kadar, yaşadığı kısacık 15 yılda dünya ne haldeydi?

İngilizler kezâ Fransızlar islâm dünyasını sömürüyor, Almanlar ve İtalyanlar hazırlıklarıyla dünyayı ateşe atacak yeni bir savaşa tam gaz yol alıyor, Yunan, Romen hâttâ Bulgarlar bile topraklarına toprak katmak için amansızca mücadele ediyorken; yalnızca O, dünyada barışı savunuyordu. Bunu zaten hepimiz biliyoruz! Fakat Atatürk, asırlardan beri ilk kez, toprak diye kıvranan, sınırlarını genişletme, diğer milletleri sömürme gibi ihtiraslar uğruna milletlerini körü körüne ateşe atan liderlerin yaşadığı devirde, -BAKIN BURANIN ALTINI ÇİZİYORUM- savaşın bir felaket, başka milletleri sömürmenin doğru olmadığına kanaat getiren ve dünyada barış içinde yaşamanın her millete refah getireceğine inanan, bunu her söylevinde dile getiren, evrensel barışı İLK kez keşfeden ve hayata geçiren TEK Lider idi.

Emrinde milyonlarca Türk, güçlü bir ordu vardı. İstese doğduğu toprak Selanik’e Türk bayrağını elbet dikerdi, fakat O, evrensel barışı seçti, Dünya Lideri olarak milyonlarca gönülde taht edindi!..

O’nun tarihte ilk olarak yükselttiği barış meş’alesi, karanlıklarda kalan insanlara yollarını gösterecek bir nur parçasıdır. Bize de, bütün insanlara da nur’unla ışığını saçtın, Atatürk, sen de nur içinde yat!

Fotoğraf: Atatürk’ün Barış Politkalarının bir eseri: Türkiye-İran dostluğu. İran Şahı Pehlevi ile birlikte Atatürk, İzmir’de…(23 Haziran 1934)