Atatürk Bursa Camilerine 48 adet Türkçe Kuran’ı Kerim Gönderiyor

Gazi Paşa Bursa camilerine 48 adet Türkçe Kuran’ı Kerim gönderiyor.

6 Ekim 1925 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinin haberi:

“Takdim olunan Türkçe Kuran-ı Kerim’den birini ayırmışlar, diğerlerinin camilere tevziat emri buyurmuşlardır.”

“Bursa: 4 (A.A.) Reisicumhur Hazretleri kendilerine takdim olunan Türkçe Kuran-ı Kerim’den birini kendileri için alıkoyarak bir adedini Türk Ocağı’na hediye etmişler ve 48 nüshayı camilere tevzii edilmek (dağıtılmak) üzere Vali Bey’e tevdii buyurmuşlardır. Vali Bey Kuran-ı Kerimlerin tevdi edileceği, cami ismini kayıt ve Gazi Paşa Hazretleri’ne imza ettirdikten sonra tevzii edecektir.”


Kaynak: Hakimiyet-i Milliye gazetesi, 6 Ekim 1925, Sayfa: 1

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bursa Valisi Kemal Gedeleç ile. Eylül 1925.

Atatürk, Fuat Bulca ve Dr. Rasim Ferit ile, Bursa, Eylül 1925.

Atatürk ve Manevi kızı Rukiye Hanım, Bursa, Eylül 1925.