Atamızı Kaybettik, Ahmet İhsan Tokgöz, Uyanış

Atamızı Kaybettik, Ahmet İhsan Tokgöz, Uyanış, 10 Kasım 1938

Müttefik düşmanlar 1918 mütarekesini bize imzalatmışlar ve sonra gelip İstanbul’u işgal etmişler, Sevr muahedesi gibi, kölelik zincirini boğazımıza takmak istemişlerdi. Türklüğün kökünü kazıyacaklardı.

Ölümünün acısıyla zihnimizi cayır cayır yakan Atatürk, milletinin fedakârlığına güvendi, bizi kölelikten, yurtsuzluktan kurtardı.

Ata’mız asırlardır içinde boğulduğumuz cehalet ve gaflet dalgalarından bizi selâmete çıkardı.

Asri olmak, medenî olmak, ilerlemek ve yükselmek için lâzım gelen bütün yolları, Atatürk açtı. Lozan muahedesi kapitülasyon denilen lânet halkasını kırdı, attı. Türklük, her gün ilerliyordu, bu sırada Atatürk’ü kaybettik. Canımız müthiş yandı. Büyük tesellimiz vardı: O da Türk milletinin kabiliyeti, çalışkanlığı ve feragatidir.

Var olsun millet…