Arap Söylemişti

Mustafa Kemal, arkadaşlarıyla birlikte Bingazi’ye gidiyordu; Trablusgarp Savaşı’na katılacaklardı.

Yolda bir bedeviye rastladılar. Bu adam, el falından çok iyi anladığını söyleyerek, genç subayların fallarına bakmayı teklif etti. Hepsi avuçlarını gösterdiler, talihlerini öğrenmek istediler.

Sıra Mustafa Kemal’e gelmişti. O, ya fala inanmıyor, yahut bir bedevinin kehanetine itimat etmiyordu. Bununla beraber, arkadaşlarının ısrarına dayanamadı, elini uzattı.

Sarışın subayın yumuşak elini sert avuçlarına alan bedevi, bu elin çizgilerine bakar bakmaz yerinden fırladı, ayağa kalktı ve büyük bir heyecanla:

– Sen padişah olacaksın!.. diye bağırdı: Padişah olacaksın ve 15 yıl hüküm süreceksin!..

Gülüştüler; bedeviyi bırakıp yollarına devam ettiler.

Aradan yıllar geçti. Mustafa Kemal, Türkiye Devleti’nin Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet’in on dördüncü yılında hastalandı. Karaciğerinin şiştiğini görenler ‘içme Paşam!’ diye yalvardıkları zaman, O Bingazi yollarındaki falcı bedeviyi hatırlayarak güldü.

Arap vaktiyle söylemişti, dedi, bizim padişahlık nasıl olsa on beş yıl sürecek!.. ve ilave etti; ‘Hesapça bu, son senemizdi!’


Kaynak: Em. Tümg. Muzaffer Erendil; İlginç Olaylar ve Anekdotlarla Atatürk, T:C. Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1989, sayfa. 126