Ankara’da Papa Eftim’in Gizli Rakı İmalatı

Atatürk’ün muhafızı Ahmet Çavuş anlatıyor:

“Ben Gazi Mustafa Kemal’in yanında silahlı muhafız olarak dört sene, bilahare özel işlerinde çalışmak suretiyle 10 sene hizmetinde bulundum. Bu 14 yıl boyunca İstiklal Savaşı’nın her saatinde Mustafa Kemal’i yakından izlemek ve tanımak şerefine erdim.” Sayfa: 173.

“Her şey vatan içindi.

Milli mücadelenin başlangıcında içki yasak edilmişti.

Tavla ve sair oyunlar yasaklanmıştı.

Ezan okundu mu herkes camiye koşmak mecburiyetindeydi. Gitmeyen olursa polis derhal gelir:

” – Haydi, çabuk dükkanı kapa.. Doğru camiye” şeklinde ihtarda bulunurdu.

Hırsızlık hiç, ama hiç olmazdı.

Yolsuzluk yoktu. Devlet erkanının rüşvet aldığını hiç duymazdık.

Her şey Allah için, vatan için, ordu içindi…

Rakı içen yakalanırsa 3 ay hapis, bir kilo rakı ele geçirilirse 150 lira para cezası verilirdi.

Rakı yasaktı ama şimdi İstanbul’da bulunan o devirde Keskin’de Papaz olan Papa Eftim’den Ankara’da büyüklere rakı temin edilirdi.

Öğrendiğimize göre, Papaz Kilisede rakı çeker, sonra adamlarıyla gaz tenekelerine doldurduğu rakıları katır sırtında Ankara’ya gönderirdi.

Bu rakıların okkası 10 liraya satılırdı. Günahı boynuna, o devrin polis müdürlerinden Dilaver Bey’in aracılığıyla Papa Eftim’in imal ettirdiği rakı devrin ileri gelenlerine el altından dağıtılırdı.”


Kaynak: Said Arif Terzioğlu, Atatürk’ün Ahmet Çavuşu, Başnur Matbaası, Ankara, 1968, (Kapak düzeni: Fikret Otyam) Sayfa: 173 – 127-128

“Anadolu’da vahdeti milliyeyi gösteren bir levha”, “Büyük Millet Meclisi önünde Papa Eftim Efendi heyecanlı hitabesini irad ederken” başlıklı fotoğraflı haber. İleri gazetesi, 13 Nisan 1922 sayfa: 1