Amerika Ve Avrupa Bilmelidir Ki…

Mustafa Kemal Paşa’nın United Press muhabirine 24 Ekim 1922 tarihli demecinden bir bölüm:

“Amerika, Avrupa ve bütün medeniyet dünyası bilmelidir ki, Türkiye halkı her medeni ve kabiliyetli millet gibi, kayıtsız şartsız hür ve bağımsız yaşamaya kesin karar vermiştir. Bu meşru kararı bozmaya yönelen her kuvvet, Türkiye’nin ebedi düşmanı kalır. Bu hususta insaniyet ve medeniyet aleminin temiz vicdanı, muhakkak Türkiye ile beraberdir.”


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. III. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1954, sayfa: 48. (Hakimiyeti Milliye gazetesi, – Ekim 1922)