Almanya’nın 1. Dünya Savaşı’nda, Mutlaka Mağlup Olacağı Açıklanan; Mustafa Kemal’in Yazdığı Mektup

Süleyman Nazif Bey anlatıyor:

“I. Dünya Savaşı ittifakı sırasında Sofya Sefarethanemizde Ataşemiliter bulunan Binbaşı Mustafa Kemal Bey güvendiği ahbabı Doktor Tevfik Rüştü Bey’e bir mektup yazar. Ben bu mektubu mütarekeden önce görmüş, okumuştum. Almanya’nın mutlaka mağlup olacağını uzun deliller ve hesaplarla iddia ediyor ve bizim tarafsız kalmamız için dostları nezdinde icara-ı teşebbüs etmesini hararetle ve adeta yalvarırcasına istiyordu. Bu ihtar, bu tavsiye, bu rica semeresiz kaldı.

Savaş başlayınca ateş başına davet olunanlar arasında Mustafa Kemal Bey’de vardı. Anafartalar’da ana vatanı kurtarırken, Kafkas dağlarında Moskof sillelerini durdururken, Filistin’de mukavemetin son kudret ve imkanına sarılırken; mağlup çıkacağımıza kani bulunduğu bir savaşa iştirakin; tehlikeli bir şey olduğunu eski Ataşemiliter asla hatırına getirmedi. Hatta savaş devam ederken Doktor Rasim Ferid Bey ‘de beraberdi. Savaşa girmekteki hatayı Mustafa Kemal Paşa asla gizlemeyip içindekini açıktan açığa söyledi. Hissiyatını açıklayandan değil saklayandan korkulur.

Acaba biz I. Dünya Savaşı’nda muvaffak olsaydık – ki bunu Mustafa Kemal Paşa da herkesten fazla arzu ederdi – Tevfik Rüştü Bey’in elindeki vatanperverane mektup, Anafartalar kahramanının hıyanet belgesi mi olacaktı?”


İleri gazetesi, 3 Mart 1923, sayfa: 3.

(Süleyman Nazif Bey’in İleri gazetesinde 3 Mart 1923 tarihinde yayımlanan yazısı. 95 yıldır hiçbir kitap ve süreli yayında yer almadı. 95 yıl sonra ilk kez bu sitede yayımlanıyor.)