Alim Var Hain Olur, Alim Var Vatansever Olur

Atatürk alimleri astı diyorlar, sayın şu alimleri kimlermiş diye soruyoruz; İsklilipli Atıf diye başlayıp sonunu getiremiyorlar.
 
Oysa Milli Mücadele yıllarında cebinde İngiliz altını eksik olmayan, Kurtuluş Savaşı’nın daima karşısında, sonrası kurulan Cumhuriyet ve devrimlerini dinsiz olarak niteleyen hain İskilipli Atıf aksine; gerçekleşmesi mucize niteliği taşıyan İstiklâl Harbi’mizin baş komutanı Mustafa Kemâl Paşa’yı “Allah’ın büyük nimeti” diye tanımladıktan sonra, ona ve yakın arkadaşlarına teşekkür etmenin Tanrı’ya şükretmek gibi olduğunu söyleyen gerçek, vatansever hocalarımız da vardı.
 

İşte o hocalarımızdan biri olan İstanbullu Hoca Hayri Efendi’nin 1928 öncesi Arap harfleri ile yazmış olduğu bir kitabın 9. sayfasında yazanlar:

“Bize büyük nimetlerinden olan Gazi Mustafa Kemâl Paşa’yı ve Gazi İsmet Paşa’yı ve rüfekay-i muhteremesini ancak Allah yetiştirdi. Onlar ile Türk-Müslim topraklarını aydın ve te’min etti.

 
Onların sinelerinden cehalet zulmetlerini keşfederek harp planlarını onlara, o arslanlara ibsar ettirdi.
 
Binaenaleyh onlara o şecianede teşekkür Allah-u Taalâ hazretlerine teşekkür etmektir.
 
Hayr ile olsun, İslâm Türk Cumhuriyeti dünya durdukça dursun.
 
Gazilerimiz bilhassa baş Gazimiz ve milletimiz ekdâr-i maneviye ve hissiyeden daima masun ve mahfuz olsun.”