Afganistan Kralı Emanullah ve Gazi Mustafa Kemal Paşa.

“Afgan Ve Türk Milletleri, Sayısız Asırların Ve Büyük Kıt’aların İçine Hatıralar Ve An’eneler Salan Büyük Bir Milletin Evlatlarıdır.”

(Mustafa Kemal Paşa tarafından 20 Mayıs 1928’de Ankara Palas’ta; Afganistan Kralı Emanullah ve Kraliçesi Süreyya şereflerine verilen ziyafette söylenmiştir.)

“İki kadim ve kahraman milletin, bu günkü evlatları, bizler, medarı intibah olan sahifeleri, büyük bir alaka ile mütalaa etmekteyiz. Orada Afgan Milletiyle Türk milletinin bir safta, yan yana, aynı gayeye yürüdüğü ve müşterek şanlar ve zaferler kazandığı görülecektir. Tarihin o lâyemut mazbutatı; bize kardeş hislerini ve rabıtalarını, kıymetli bir müşterek miras olarak bırakmış olan, Afganlı ve Türk büyük babalarımızın, bu günkü siyasi hudutlarımızın haricindeki sahalarda dahi, devletler kurmakta birbirine halef selef olduklarını göstermektedir.

İşte, bugünkü Afgan ve Türk milletleri, sayısız asırların ve büyük kıt’aların içine hatıralar ve an’eneler salan büyük bir milletin evlatlarıdır.” 20 Mayıs 1928,

Gazi Mustafa Kemal Paşa


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sayfa: 248 (Hakimiyeti Milliye gazetesi, 21 Mayıs 1928)