2.Abdülhamid'in 'Reji'şirketine verdiği tütün tekeline Fransız, İngiliz, Belçika, Avusturya Alman şirketlerinin de katılmasıyla oligopol oluştu...

2. Abdülhamit’in Peşkeşleri

Havagazı aydınlatma İsviçre, mum üretimi Fransız şirketine, buz yapımı Hollanda, Büyükada İngiliz şirketine…Rayda atlı tramvay işletmesi Yunan‘a, atlı fayton ve dolmuş minibüs işletmesi İngiliz‘e. Donanma için yakıt kaynağı Karasu Maden işletmesi ve başkent İstanbul’un suyu Fransız‘a. Tütün; İngiliz, Fransız, Belçika, Avusturya ve Alman şirketlerine. Halı kilim dokumacılığının tümü İngiliz‘e.

Bunlar; bugün Lozan’a dil uzatanların ‘Hakanı’ 2. Abdülhamit’in peşkeş çektiklerinin yalnızca birkaçı dostlar. Osmanlı İmparatorluğu yıkılışına değin hiçbirine sahip olmayıp, Sevr’le beraber tek varlığı; yani kalan bir avuç toprağını da bu yamyamlara vermişti.

Atatürk’ün başlattığı ve zaferle sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı’yla; misakı milli sınırları içinde kaybedilen topraklar söke söke geri alınmış, kapitülasyonlar kaldırılmış, Lozan’la tüm dünyaya kabul ettirilmişti. Ardından 2. Abdülhamit’in peşkeş çektiği şu gördüğünüz tüm yabancı firmalar sırayla satın alınıp millileştirilmişti.

Bugün Lozan’a ‘hezimet’ diyenlere dikkat ediniz; aslında haklıdırlar…

Lozan “İngilizler, kan emici emperyalistler ve onların uşaklığını yapanlar” için gerçekten de hezimettir.