1981 Atatürk Yılı’nda İslam Ülkelerinin Bastığı Pullar

Doğumunun 100. yılı olan 1981 yılı, tüm dünyada Atatürk yılı ilan edildi.. Moritanya gibi bir İslam Cumhuriyeti’nden, Güney Amerika’ya, İran’dan, Mısır’dan, Tunus’tan vb. İslam ülkelerinden tutun da dünyanın öbür ucunda Marshall Adaları’na kadar tüm dünya, pullarına O’nun fotoğraflarını bastı..

Pakistan’da Atatürk adına basılan pullar

Bu şimdiye kadar hiçbir devlet adamına ya da bir din adamına, siyasetçiye, bir sanatkara yapılmamıştı..

Bangladeş’te Atatürk adın basılan pullar

Hangi dinden, inançtan, dilden, ırktan olursa olsun tüm dünya sevgi ve saygıyla onu anmıştı..

İran’da Atatürk adına basılan pullar

Unesco aynı tarihte kendisini tüm dünyaya şöyle tanıtacaktı:

”Uluslararası anlayış ve işbirliği, barış younda çaba göstermiş üstün bir kişi; olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, din, ırk ayrımı göstermeyen eşsiz bir devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.”

E. Özel

Gine’de Atatürk adına basılan pullar
Gine’de Atatürk adına basılan pullar
Hindistan’da Atatürk adına basılan pullar
Moritanya’da Atatürk adına basılan pullar