Ege vapuru, 16 Şubat 1935

1931-1935 Atatürk Fotoğrafları

“Türkiye Cumhuriyeti’nin en esaslı ilkelerinden biri olan ‘yurtta sulh, cihanda sulh’ gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve ilerlemesinde en esaslı etken olsa gerektir. Buna elimizden geldiği kadar hizmet etmiş ve etmekte bulunmuş olmak bizim için övünülecek bir harekettir.” Ankara, 1933

“Bütün çabalarını barış içinde geliştirmeye adayan, komşularıyla ve dünyanın bütün milletleriyle karşılıklı içtenlik ve eşitlik kuralları içinde iyi geçinmeyi ilke edinen Cumhuriyet Hükûmeti, Irak’ın gittikçe artan bir yükselme ile huzur içinde, mutlu ve rahat olmasını ilgiyle izlemekte ve devamını dilemektedir.” Ankara, 1931

“Milletlerin tarihinde bazı dönemler vardır ki belirli amaçlara ulaşabilmek için maddi ve manevi ne kadar güç varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı yöne yönlendirmek gerekir. ” Ankara, 1931

“Türkiye’de doğan inkılap güneşi yükselerek hararetini yaydıkça Türk milletinin kalbi büsbütün dünyanın büyük ve takdire değer eserlerine karşı sıcak bir sevgiyle dolmuş, bütün ilerleme ilkelerini bütünüyle benimsemiştir.” Ankara, 1933

“Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk. O, on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.” Ankara, 1933

“Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük uygar vasfı, büyük uygarlık yeteneği, bundan sonraki gelişimi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.” Ankara, 1933

“Arkadaşlar! Geçen on yıl, gelecek dönemler için bir başlangıçtan başka bir şey değildir. Bununla birlikte, eski dönemlerin tarihi karşısında Cumhuriyet’in bu on yılı eşi görülmeyen bir diriliş ve göz kamaştırıcı bir ileri atılış abidesidir.” Ankara, 1933

“Kendilerine bir milletin ikbali bırakılan adamlar, milletin kuvvet ve kudretini yalnız ve ancak ve yine milletin gerçek ve elde edilmesi mümkün çıkarları yolunda kullanmakla görevli olduklarını bir an dahi akıllarından çıkarmamalıdırlar.” Ankara, 1934

“Barış ve dostluk içinde gelişmekten başka amaçları olmayan milletlerimizin aynı zamanda genel barışa hizmet etmeyi en şerefli görev saydıklarına şüphe yoktur.” Ankara, 1934

“Türk; yurdun dağlarında, ormanlarında, ovalarında, denizlerinde, her bucağında, nasıl bir bilgi ve kendine güvenle yürüyor, dolaşıyor, yurdun göklerinde de aynı şekilde dolaşabilmelidir. Bu ise Türk’ü çocukluğundan vatan kuşlarıyla, vatan havası içinde yarışa alıştırmakla başlar.” Ankara, 1935

Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve metin bir bağımsızlık yoluna doğru koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibarıyla, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Seneler geçtikçe millî ideal verimleri güvenle çalışmada, ilerleme hevesinde, millî birlik ve millî irade şeklinde daha iyi gözlere çarpmaktadır. Bu, bizim için çok önemlidir; çünkü biz esasen millî varlığımızın temelini, millî bilinçte ve millî birlikte görmekteyiz.” Ankara, 1936


Kaynak: Genelkurmay Personel Başkanlığı, Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları, 2015 ISBN: 978-975-409-612-5 NSN: 7610270532487

One thought on “1931-1935 Atatürk Fotoğrafları

Yorumlar kapatıldı.