Ankara, 5 Ocak 1922

1921-1925 Atatürk Fotoğrafları

“Ne vakit başladığı bilinmeyen zamanlardan beri bağımsızlığın şerefiyle yaşayan milletimiz, en feci bir çökmeyle nihayet buluyor gibi görünmüşken esaret kaydına karşı evladını ayaklanmaya davet eden ecdat sesi kalplerimiz içinde yükseldi ve bizi son kurtuluş mücadelesine davet etti.” Ankara, 1921

“Hatt-ı müdaafa yoktur, sath-ı müdaafa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” Polatlı, 1921

“Efendiler! Böyle evlatlara ve böyle evlatlardan oluşmuş ordulara sahip bir millet, elbette hakkını ve istiklalini bütün manasıyla korumakta başarılı olacaktır. Böyle bir milleti istiklalinden mahrum bırakmaya kalkışmak hayal ile uğraşmaktır.” Ankara, 1921

“Kurtuluş için, bağımsızlık için eninde sonunda düşmanla bütün varlığımızla vuruşarak onu mağlup etmekten başka karar ve çare yoktur ve olamaz!” Ankara, 1922

“Bizim bu büyük zaferimizin doğuracağı büyük neticeler, yalnız Türkiye’nin mukadderatı üzerinde etkili olmakla kalmayacak, aynı zamanda bütün zulüm görmüş milletleri, kendi hayat ve bağımsızlıklarını tehdit ve tazyik eden zalimlerin aleyhine hareket için gayrete getirecektir.” Ankara, 1922

“Siyasi, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” İzmir, 1923

“Bir ordunun değeri, subay ve komuta heyetinin değeri ile ölçülür.” Kütahya, 1923

“Memleket mutlaka çağdaş, medeni ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. Bütün fedakârlığımızın faydalı sonuç vermesi buna bağlıdır.” Ankara, 1923

“Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle medeni bir toplum hâline ulaştırmaktır.” Kastamonu, 1925

“Millet, çağdaş uygarlığın bütün milletlere sağladığı hayat ve araçları, esasta ve biçimde aynen ve tam anlamı ile gerçekleştirmek konusunda kesin kararını vermiştir.” Ankara, 1925

“Türk milletinin gelişmesine yüzyıllardan beri set çeken engelleri kaldırmak ve genel hayata çağdaş uygarlığın kanunlarını ve araçlarını vermek için harcadığımız çabaların milletin tümünün onayını almış olduğu kesindir.” Ankara, 1926

Kaynak: Genelkurmay Personel Başkanlığı, Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları, 2015 ISBN: 978-975-409-612-5 NSN: 7610270532487