Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal, Trablusgarp, 1911

1911-1915 Atatürk Fotoğrafları

“Bazı kanaatler vardır ki onların hesap ve mantıkla izahı pek güçtür; özellikle muharebenin kanlı ve ateşli anlarındaki duyguların doğurduğu kanaatler…Şüphesiz her kanaat ve karar, içinde bulunulan durum ve şartları inceleme ve bu incelemelerin sonuçlarını sezme ve değerlendirme sayesinde doğar.” Çanakkale, 1915

“Ben şu haberi bekliyorum: ‘Siperlere giren düşman mahvedilmiş, düşman siperlerine askerlerimiz girmiştir!’ Bundan başka hiçbir haber, bence önemli değildir!” Çanakkale, 1915

“Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir.” Çanakkale, 1915


Kaynak: Genelkurmay Personel Başkanlığı, Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları, 2015 ISBN: 978-975-409-612-5 NSN: 7610270532487