13 Nadir Fotoğrafla Yunus Nadi Abalıoğlu Ve Hayatı

1880 yılında Fethiye’de dünyaya gelen Yunus Nadi, ilk öğrenimini Fethiye’de, orta öğrenimini Rodos’ta tamamladı. İstanbul’a gelince bir süre Galatasaray Sultanisine, Hukuk Mektebine devam etti. Yirmi yaşında Malûmat gazetesinde yazılar yazmaya başla­dı. Bir yıl sonra istibdat aleyhinde faaliyette bulunmak suçundan “3″ yıl hapse mahkûm edilerek Midilli kalesine gönderildi. Cezası sona erince tekrar İstanbul’a dönerek İkdam ve Tasviri Efkâr gazetelerinde çalışmaya başladı. 1910 yılında İttihat ve Terakki Fır­kasının organı Rumeli gazetesinde başyazar oldu. 1918 yılında Yeni Gün gazetesini kuran ve mütareke döneminin kötü akımlarıyla sava­şan Abalıoğlu, bu kez de gazetesini kapat­mak zorunda kalarak, İstanbul’dan Ankara’­ya kaçtı. 1920 yılında TBMM’nin birinci dö­neminde Muğla mebusu seçildi. T.B.M.Meclisi’nin altıncı dönemine kadar Muğla mebusluğu görevini sürdüren Yunus Nadi, 1924 yılında İstanbul’da Cumhuriyet gazetesini kurdu. 1945 yılında İsviçre’de gözlerini hayata yuman Yunus Nadi’nin, Kurtuluş Savaşı üzerine yazdığı anıları ölümünden sonra ya­yınlandı. Abalıoğlu’nun yayınlanmış yapıtlarından bazıları şunlar:

Çerkez Ethem Kuvvetlerinin İhaneti, Ankara’nın İlk Günleri, Birinci Bü­yük Millet Meclisi’nin Açılışı ve İsyanlar, Ali Galip Hadisesi, v.s. ölümünden sonra ailesi tarafından “Yu­nus Nadi Armağanı” tesis edildi.

Ahmet Rasim ve Yunus Nadi

Yunus Nadi oğlu Nadir Nadi ile beraber

Yunus Nadi Abalıoğlu, 24.2.1931

Atatürk’ün Yunus Nadi Abalıoğlu adına “Yunus Nadi Bey biraderimize” notuyla imzaladığı fotoğraf.