12 Fotoğrafla Atatürk’ün ‘Bekir Çavuş’u

Bekir Çavuş, Milli Mücadele döneminde Şark cephesinde Kazım Karabekir komutasında görev yaptığı sırada, Atatürk’ün Erzurum Kongresi münasebetiyle Erzurum’a gelmesi üzerine Kazım Karabekir Paşa tarafından Atatürk’ün maiyetine verilmiştir.

Bekir Çavuş, Erzurum Kongresi’nden 1936 yılına kadar Atatürk’ün yakın koruma hizmetini devam ettirmiştir. Çankaya Köşkü’nün yönelik saldırı girişiminde Atatürk’ün otomobili ile Çankaya Köşkü’ne gelen Bekir Çavuş, kurşunla yaralanmış, kurşunlardan bir tanesi omuriliğinde kalmıştır.

Atatürk, kendisini Viyana’ya tedavi için gönderse de o kurşun çıkarılamamıştır. Yıllar sonra 1956 yılında omuriliğindeki kurşunun da etkisiyle rahatsızlanan Bekir Çavuş, 1960 yılında vefat etmiştir.


1924 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın hemen arkasında Bekir Çavuş.
1930’larda İzmir civarlarında neşeli bir sofra. Atatürk en başta. Hemen arkasında ayakta duran Bekir Cingöz
Atatürk dostlarıyla Yalova’da. Bekir Çavuş ise en solda fakat daima Paşa’sının arkasında.
Atatürk Marmara Köşkü balkonunda, en sağda arkada Bekir Çavuş
Bursa’da çekilen bu olağanüstü fotoğraf karesine, en arkada; Fuat Bulca, Dr. Rasim Ferit dışında bir isim daha eşlik etmişti. Bekir Cingöz, yani Bekir Çavuş.
Atatürk, Şapka İnkılabı sonrası Ankara’ya ilk gelişi sırasında. Bekir Çavuş soldan ikinci.
Gazi Çiftliği’nde kahvesini yudumlayan Atatürk’ün arkasında Bekir Çavuş
İstanbul’un en neşeli günleri, Atatürk’ün Ankara’dan İstanbul’a geldiği günlerdi. Bekir Çavuş da, en sağda bu coşkulu günlerin canlı tanığı idi.
Kurak ve susuz Ankara’nın en cılız ovasında Atatürk bir cennet yaratırken, Bekir Çavuş Atatürk’ün arkasında bu canlı tarihe tanıklık ediyordu
‘Paşam! Bir imzanızı rica edebilir miyim?’ Bekir Çavuş Atatürk’ün hemen arkasında.
Tevfik Bıyıklıoğlu ve Atatürk arasında, elinde fötr şapkası Bekir Cingöz
Yalova civarlarında dostu Ali Fethi ile gezintiye çıkan Atatürk’e, Bekir Çavuş da eşlik etmişti.