1. Dünya Savaşı Sırasında Basında Çıkan 35 Resim ve Fotoğraf

35 fotoğraflık bu albümü, yazarımız Göktuğ Sırkıntı ‘SERVETİ Fünun’dan’ Türkçeye çevirmiştir.


Şanlı askerlerimiz tarafından vurulup yere düşürülen Fransız tayyaresinin parçaları 1331-06-18
Süvari müfrezelerimiz hududlarda 1331-06-11
Nemden kruvazörü kumandanı ve zabıtı Almanya sefiri tarafından Erkan-ı Harp hükumete takdim olunurken Enver Paşa Almanya sefiri 1331-05-14
Kruvazörün düşman eline geçmesini önleyen kahraman bayrağı ile birlikte İstanbul’da 1331-05-14
Kafkasya cephe harbinde Ruslardan iğtinam olunarak Erzurum’a getirilmiş ve Erzurum hükumet konağında teşhir edilmiş olan toplar
Kafkas cephesinde Ruslardan almış ve Sivas’a getirilmiş olanlardan üç Rus zabiti 1331-04-30
Kadırga hastahanesinde hasta bakıcı kadınlar 1331-04-30
İngilizler tarafından Mısır’a getirilen fotoğrafta ki Hintli Müslümanlar cihadı ekber ilanıyla Türk saflarına geçtiler 1331-04-09
İngiliz polisleri bahçelerde uyumuş kalmış olanları asker yazıyorlar 1331-06-18
İngiliz Fransız ve Moskof’un İstanbul’a doğru seferi 1331-04-02
Hilali Ahmer’in faaliyetleri gazi ve mecruhlarımızın otomobille nakli 1331-05-21
Hilal-i Ahmer’e ait hasta nakli için kullanılan otomobiller 1331-05-07
Hilali Ahmer merkez umumisi önünde ihzar olunan arabalar 1331-04-02
Hilali Ahmer hanımlar umumiyyesinde gazilerimize muavenet için ibraz olunan faaliyeti insaniyye ve şefkatkaraneden bir manzara 1331-04-30
Harp manzaralarından karlar arasında nakliyat 1331-05-07
Harbiye nazırı Enver Paşa Hazretlerinin Hilal-i Ahmer hastahanesini ziyaretleri 1331-05-21
Gazi ve mecruhların Dersaatet’e gelişi 1331-05-14
Gazi ve mecruhlarımızın Dersaadet’e gelişi 1331-05-14
Gazi ve mecruhlara Hilal-i Ahmerin hizmet şefkatkaranesi 1331-05-14
Gazi ve mecruh zabıtlarımızdan 1331-05-14
Fransız zabiti Afrikalı yam yam askerlerine soruyor ki: asrayı ne yaptınız? -Afiyetle yedik 1331-06-04
Fransız başkumandanı hücuma hazırlanıyor 1331-06-11
Efrad cedidemiz akın akın merkez askeriyeye geliyor 1331-06-11
Edirne darüleytam çocukları ve muallimleri 1331-05-28
Darülşafakkada Hilal-i Ahmer hastahanesinde ameliyat salonu 1331-06-25
Çanakkale’de yaralı olup Tekfurdağı hastahanesinde tedavi olunan bir Osmanlı askerinden çıkarılmış olan domdom kurşunu parçaları 1331-05-21
Çanakkale önünde İngilizle Fransız nasıl bir kere daha şu tehlikeye başımızı sokalım mı 1331-04-16
Çanakkale cephe harbinde şanlı Osmanlı topçuları ve topları 1331-05-21
Çanakkale cephe harbinde kahraman askerlerimiz siperler ve hendekler teşkili için çalışıyorlar 1331-05-21
Berlin’de bir kasaphane 1331-05-14
Askerlerimiz hal istirahatte 1331-06-04
Amerika işini bilir kar uşağıdır; Almana güleryüz gösterir; Fransız’a bol silah satar 1331-05-21
Almanlar bir askeri şimendifer katarını nasıl muhafaza ediyorlar 1331-05-07
Afganistan’da bulunan muhterem bir vatandaşımız Rıza bey 1331-04-16
Aç kalmış olan Rus askerleri yere dökülmüş olan ekmek kırıntılarını toplarlarken