1. Devre Siverek Milletvekili Abdülgani Bey’in Atatürk Anısı

Birinci Büyük Millet Meclisi’nin faaliyette bulunduğu senelerde, Mustafa Kemal Paşa’nın ismi hemen bütün memleket sathında yayılmıştı.

1. Devre Siverek Milletvekili Abdülgani Bey

Bu sıralarda memleket dahilinde bulunan düşmanlar ve Millî Mücadele’ye cep­he alan bazı menfî ruhlu insan­lar, Paşa hakkında, asılsız şayi­alar yayıyorlardı. Bilhassa doğu bölgelerinde Mustafa Kemal’in Bolşeviklerle işbirliği yaptığı ve bolsevik olduğu rivayetleri dolaşmakta, bu bölgelerdeki aşiret reisleri aldatılmakta, ve Milli Mücadele’den soğutulmaya çalışılmakta idiler.

İşte bu hava içinde, bazı mebuslarla bu bölgelere giderek halka ve aşiret reislerine durumu anlatmak istedik. Doğuda aşiret reislerini ve hal­kın ileri gelenlerini toplayarak onlara durumu anlatmadan önce, Mustafa Kemal Paşa’nın, aşi­ret ileri gelenlerine bazı hediye­lerini de beraberimizde getirdiğimizi söyledik.

Aşiret reisleri ve halk son derece merakla hediye­lerin neler olduğunu sordular. İşte biz o zaman göğsümüze doldurduğumuz çok küçük boy­da «Kur’anı Kerim» leri birer birer çıkarıp kendilerine dağıt­maya başladık.

Herkes şaşırmış­tı.

Ve bunları dağıttıktan sonra artık durumu izaha bile lüzum kalmamıştı.

Halkın günlerden beri tahrik edilmekte olan hisleri, bir anda değişmiş ve bizden Mustafa Kemal Paşa’ya en sami­mi selâmlarının iletilmesini bil­hassa rica etmişlerdi.


Kaynak:Ulus Gazetesi, 23 Nisan 1962