1 Dakikada Atatürk Düşmanlarının Ortak Özellikleri

En belirgin özellikleri, hakikat neyse, tam tersini söylerler..

Örneğin 1936 Cumhuriyet gazetesinin bir başlığında Camiler Ahır oldu yazar ama Atatürk camileri ahır yaptı derler. Gazetenin içeriğinde ise, Hereke köyündeki camiyi Yunan’ın ahır yaptığı yazılıdır. Onartan da Atatürk’tür.

İçerisinde cenneti, cehennemi inkar eden bölümler olan Milli Din Duygusu adlı kitabı Atatürk yasaklamıştır fakat onlar, Atatürk Kur’an yasakladı derler..

Şapka yüzünden asılanları saydılar, Prof. Ahmet Eyicil 5000 istiklal mahkemesi belgesini inceledi, şapka giymedi diye asılan 1 kişi bile yok, hepsi hırsızmış, gaspçıymış dedi, duyan olmadı!

Irkçılık yapmayın derler ama Hanbel’in ”Irkçılık, zulüm yapan kavime yardım etmektir” hadisini bilmezler.. Irkçı değiller ama Türkçe dua, Türkçe Kur’an, Türkçe ezan dediğin an itiraz gelir.

Hani yoktu ırkçılık?

Neden arapça dayatıyorsun? Bütün İslam alimleri, Ebu Hanife, İmam Muhammed-Yusuf, S, Farisi, Maturidi, Nerşahi, Zevzeni, tereddütsüz hepsi kitaplarında anadilde Kur’anı, namazı ve ezanı caiz görmüşken, bunlar Arapça ister.. Budist Japon, Kur’an öğrenmek istese, Arapça öğren gel yoksa anlaşılmıyor mu diyeceksin? Bu ülkede diyaneti, imam hatipleri, İslam Araştırma komisyonlarını açanın ve binlerce fıkıh, kelam, tefsir kitaplarını yazdıranın Atatürk olduğunu söylemezler. Bunlar hiçbir şey üretmezler, maaşları nereden gelir, kimse bilmez. Bir tek görevleri var, o da Yüce Türk Milletini, Atatürk’ten soğutmak.. İstanbul’dan Mekke’ye kadar işgal eden, Medine’de Fahrettin Paşa’yı teslim alan Şerif Hüseyin ile elele pozlar veren İngilizlerden, Yunanistan’da heykeli dikilen hain Kavalalı Mehmet Ali paşadan, 26.000 Osmanlı askerini yunana teslim edip Selanik Protokolü’nü imzalayan Hasan Tahsin Paşadan hiç bahsetmezler. Abdülhamid’in torunları örneğin Ertuğrul Osmanoğlu(nur içinde yatsın), her bir Türkün Atatürk’e borcu var, o bizi kovmadı, saltanat düşmanlarından korudu, Anıtkabir’e gittim, dua ettim dedi, Orhan Osmanoğlu Atatürk olmasaydı hepimizi kurşuna dizerlerdi dedi, Hümeyra Sultan, Neslişah Evliyazade Sultanlar, Atatürk’e hayran olduklarını anlatmışlardır hep ama bu ne idüğü belirsizler, biz Osmanlıyız deyip söverler. Bu nasıl Osmanlılık ki, Atatürk’ün içtiği rakının, biranın fabrikasını açan kişinin Abdülhamid olduğunu, Santa Maria kilisesini yaptırdığını, onun döneminde paraların üzerinde Ermenice, Yunanca, Fransızca ibareler olduğunu bilmezler?

Saman ithal ederiz, İsrail’in tohumunu alırız, yabancının ilacını içeriz umurlarında değil. Hiçbir şehidimizi anmazlar. Demişler ki, Atatürk halifeliği kaldırması karşılığında, İngilizler Anadolu’yu terketti. Yani İngilizler halifeliğe düşmanmış.. Tarih cahilleri bilmez Hüseyin-McMahon Yazışmalarını.. Daha 1915 yılında, Hüseyin, beni halife ilan edin diyor İngiltere’ye! 1924’de, Arapları kontrol etmek için İngilizler, Hüseyini halife ilan etti! Yine de hiçbir Arap devleti sahiplenmedi halifeliğe! İşte milleti bunlarla meşgul edip, büyük İsrail’i kuruyorlar kenarda..

E. Özel