mustafakemalim.com özel Atatürk arşiv fotoğrafı

Atatürk’ün Okuma Ve Yazı Yazma Merakı

Mustafa Kemal, Harp Okulu’nda ikinci sınıfa geçince askerlik derslerine merak sardı. Şiir yazmaktan vazgeçmişse de, güzel yazmak ve güzel konuşma

Yazının Tamamı

Atatürk’ün Lise Öğrenimi

Mustafa, Selânik Askerî Rüşdiyesi’ni bitirince, Manastır Askerî İdadisi (Manastır Askeri Lisesi) imtihanlarına girer ve kazanır. Okul parasız yatılıdır. Amacı, Harp

Yazının Tamamı